דורון הראל

20 בפברואר 2023

דורון הראל

מרכז התמיכה הוא צומת מידע משמעותי בארגון, צריך לנצל את המידע שמגיע אליו כדי לבנות תכניות
עבודה, לדעת איפה להקדיש את משאבים לייעול מערכות המידע הארגוניות ולהגדיל את שביעות רצון
המשתמשים.

שתף את המאמר ב -